Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi are you busy next saturday
Większość uczniów zdawać będzie test z języka angielskiego.. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.. W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią literę, np. 1.. Książka ćwiczeń, str. 66.. Następnie opisz, jakie macie obowiązki i jak często musicie je wykonywać.EX.3 Wybierz poprawny wyraz.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. EX.5 Uzupełnij zdania czasownikami must, mustn't, can.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. 🎓 Przeczytaj dialogi, a następnie dopasuj - Zadanie 1: Język polski 4 - strona 5 🎓 Rozwiązanie zadania 1 z książki Język polski 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj tekst.. ), na podstawie informacji zawar-Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). (0-3) Uzupełnij dialog.. (0-5)Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W książkach, zwłaszcza powieściach, gdy zaczyna się wypowiedź nowej osoby, zawsze składamy ją od nowego akapitu..

Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.

Następnie uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w lukę.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Articles 6 Przeczytaj zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi.. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. Przećwicz swoją wiedzę w dziesiątkach ćwiczeń online.Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. ZADANIE 7.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. W niektórych zadaniach musisz wpisać znak w kratkę obok poprawnej odpowiedzi, np.. W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją.. W czwartek czeka was test z rozdziału 7.2 Przeczytaj dialogi i uzupełnij nazwy zawodów.. EX.4 Uzupełnij email czasownikami w czasie Present Continuous, np.: 1 I'm meeting Alfie.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

(0-3) Przeczytaj tekst.. Popatrz na obrazek ( strona 84) i przeczytaj pytania.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 1 c c h h u r 2 c s l e a t 3 h s i o t a p l 4 o l p i e c t i a n s t o 5 s t o p f o i e f c 3 Popatrz na tabelę przedstawiającą obowiązki domowe twoje i Chrisa.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. The shopping 2Strona 10 z 15 SA-1 Zadanie 8.. Następnie rozwiąż quiz, udzielając odpowiedzi o˝sobie, i˝uzupełnij komentarz 4.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 2 Her sister lives in a/the/0 hot city.4 Przeczytaj komentarze i˝wybierz poprawne odpowiedzi.. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem i podaj inną odpowiedź, np. B. C.Nie, takiego zapisu już się nie praktykuje, co najwyżej w prasie, gdzie szalenie istotna jest oszczędność miejsca.. ski E. snow F. tired PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!I'm sorry it's taken me so long to get back to you.. Powtórz:1.przyimki miejsca:in,on,in front of,next to,behind,under, 2.nazwy sprzetów i mebli,pomieszczenia, 3.wyrażenie:there is/there are, there isn't/aren't,s.41,43 .. ćw.3/37 Przeczytaj artykuł,wybierz poprawne .6.. Zakreśl literę: A, B lub C. Zwróć uwagę na kolejność czynności w przygotowaniu ciasteczek.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.5.

Angielski.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Strona 6 z 14 Zadanie 7.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uwaga!. Przeczytaj tekst.. It hasSzukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Zadanie 6.. 4 Napisz post o ulubionym dniu Kena, używając poniższych informacji.. Rozwiąż zadania i sprawdź, czy są .3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź na str. 94 czy twoje odpowiedzi są poprawne.. W zadaniach (1.1.-1.5.. 2 A: I work in a hospital and I help ill people.1 kwietnia, szóstoklasiści - po raz pierwszy - przystąpią do egzaminu z języka obcego.. We often talk about our favourite singers.Past Simple opisuje czynności, które zakończyły się w przeszłości.. Słownik angielskiego zawiera nagrania wymowy, przykładowe zdania i obrazki.1-12 13-23 24-30 1 Ułóż wyrazy z podanych liter i połącz je z odpowiednimi symbolami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt