Charakterystyka produktu biobójczego
14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0021546-0000 Numer pozwolenia: PL/2019/0424/MR/SBPCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Imprägniergrund Plus Grupa produktowa: Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0012113-0001 Numer pozwolenia: PL/2012/0046/A/MR/FFproduktu leczniczego Comirnaty oraz łącznie 21 728 uczestników w wieku 16 lat lub starszych otrzymało placebo (w tym odpowiednio 138 i 145 nastolatków w wieku 16 i 17 lat w grupie szczepionki i placebo).. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0018745-0000 Numer pozwolenia: PL/2018/0308/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Wolsit KD-10 Grupa produktowa: Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0019638-0000 Numer pozwolenia: PL/2018/0340/MR/SBP 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0017422-0004 Numer pozwolenia: PL/2017/0228/MR/BPFCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Storm Pasta Grupa produktowa: Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0010789-0000 Numer pozwolenia: PL/2019/420/MRw sprawie działalności Kancelarii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w czasie epidemii SARS-CoV-2 28/10/2020 Komunikatu Dyrektora Generalnego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie występowania przez osobę nieuprawnioną w imieniu Urzędu z propozycjami współpracyCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Veloucid D Grupa produktowa: Gr..

Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: 3A Mate Grupa produktowa: Gr.

02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniegoCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Bref Power WC Gel P - Theoretical product 0004 Grupa produktowa: Gr.. 03 - Higiena weterynaryjna Numer referencyjny w R4BP 3: EU-0018398-0007 Numer pozwolenia: EU-0018398-0000Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: AXTON UNIWERSALNY IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO Grupa produktowa: Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0012791-0000 Numer pozwolenia: PL/2018/0311/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: SANYTOL PRZECIW ROZTOCZOM Grupa produktowa: Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. Treść oznakowania opakowania nie stanowi załącznika do pozwolenia.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każde 5,8 g granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej zawiera 2 784 000 j.m..

nystatyny.Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Aqua Primer 2907-42 Grupa produktowa: Gr.

14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0000843-0000 Numer pozwolenia: PL/2013/0096/A/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: AXIL 3000 P Grupa produktowa: Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0000741-0000 Numer pozwolenia: PL/2013/0095/A/MRZgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 116).Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: SADOLIN BASE PRO Grupa produktowa: Gr..

Produkty biobójcze muszą być klasyfikowane, pakowane i oznakowane zgodnie z zatwierdzoną charakterystyką produktu biobójczego (SPC).

14 - Rodentycydy Gr.. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0021647-0000 Numer pozwolenia: PL/2019/0411/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Wolsin FL-35 Grupa produktowa: Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0004365-0000 Numer pozwolenia: PL/2014/0112/MRkażda substancja lub mieszanina w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: MAGNUM GEL ANTS Grupa produktowa: Gr..

04 - Dziedzina żywności i pasz Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0021463-0001 Numer pozwolenia: PL/2019/0408 ...Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Algozid Grupa produktowa: Gr.

14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0005481-0000Produkty biobójcze powinny być oznakowane zgodnie z art. 69 rozporządzenia 528/2012.. 14 - Rodentycydy Gr.. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0022273-0000 Numer pozwolenia: PL/2020/0446/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: AXIL PAL Grupa produktowa: Gr.. Łącznie 20 519 uczestników w wieku 16 lat lub starszych otrzymało 2 dawki produktu leczniczego Comirnaty.Charakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: ZierbrunnenKlar Grupa produktowa: Gr.. 14 - Rodentycydy Gr.. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna Gr.. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0017516-0000 Numer pozwolenia: PL/2017/0257/MRCharakterystyka produktu biobójczego Nazwa produktu: Produkty biobójcze objęte Meta ChPB 1 Grupa produktowa: Gr..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt