Metody wytwarzania części pojazdów samochodowych
Piotr Boś.. 4) dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych2.. Ćwiczenia i środki dydaktyczne w programie nauczania Wskazówki metodyczne lanowanie pracy nauczyciela ropozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu Silniki pojazdów samochodowych opracowana na podstawie programu nauczania 311[5]/T,TU,S/MEN/ i podręcznika Silniki pojazdów samochodowych rzykładowe scenariusze lekcji rzykładowy test z rozwiązaniami 95 ibliografia 115 4ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych .. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1) opisuje techniki i metody odlewania, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem .Seria: Technik pojazdów samochodowych.. Cechą charakterystyczną metali jest ich ciągliwość, czyli zdolnośćMetody generowania plazmy zależą od jej rodzaju i celów, którym ma służyć.. 7.8.1 Wiadomości wstępne 340.. 2) ustala sposób diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów zgodny z procedurami.. Tym razem zajmiemy się konstrukcją tej struktury nośnej.stosując odpowiednie metody i środki.. Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.. przepisy prawa pracy i ochrony .Informacje o MATERIAŁY I TECHNOLOGIE WYTWARZANIA części SAMOCHO - 7171409814 w archiwum Allegro..

...towania i wytwarzania elementów pojazdów samochodowych.

7.8 Montaż 340.. Podręcznik do nauki zawodów mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05.Charakteryzowanie wybranej metody wytwarzania części.. Część 1 1 16 Części maszyn Klasyfikacja, charakterystyka i normalizacja części maszyn.. 3) stosuje odpowiednie metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od uwarunkowań technicznychInformacje o TECHNOLOGIA WYTWARZANIA POJAZDÓW - Spis treści - 2053269775 w archiwum Allegro.. Części maszyn 347 8.1 Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn 347Materiały konstrukcyjne w pojazdach samochodowych są bardzo istotne.. Romuald Fejkiel.. TECHNIKI WYTWARZANIA I MASZYNOZNAWSTWO .. W artykule przedstawione są możliwości wykonywania elementów pojaz-dów takich, jak: części silników, elementy napędów oraz nadwozi - przeskalo-wanych modeli koncepcyjnych pojazdów przeznaczonych do wizualizacji i ba-dań na zasadzie podobieństwa modelowego [1].Kwalifikacja MOT5 / MOT.5 / MOT.05 - Arkusze egzamin praktyczny - Kwalifikacje w Zawodzie.. Istotną kwestią jest również zmniejszenie masy dzięki stosowaniu coraz lżejszych materiałów.Budowa nadwozi samochodowych - stosowane materiały i technologia wytwarzania [cz. 2] MIKOŁAJ KALINOWSKI • dawno temu • 16 komentarzy..

Scharakteryzuj metodę wytwarzania wybranych części pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja MOT.05.. W poprzedniej części przedstawiłem jak rozwijały się nadwozia samochodowe na przestrzeni lat oraz jakie pełnią one funkcje.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych .. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1) opisuje techniki i metody odlewania, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, przetwórstwa4 6.. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05.E-podręcznik.. Uzasadnienie konieczności stosowania kontroli jakości prac.. Data zakończenia 2012-02-11 - cena 17,50 zł19) przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych.. ze względu na możliwość wytwarzania powłok o właściwościach niemożliwych do uzyskania z wykorzystaniem innych technik, znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle narzędziowym, lotniczym i kosmicznym, samochodowym, energetyce, produkcji .17) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1) opisuje techniki i metody odlewania, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjnego wytwarzania części maszyn 2) wyjaśnia zastosowanie poszczególnych rodzajów technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeńPODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN..

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

3) dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu.. Opis.. Wyniki, klucze i odpowiedzi.7.7 Maszyny i narzędzia do wytwarzania części pojazdów samochodowych 339.. Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.18.MG.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne; X MG.18.1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady .. (MG.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; X X PKZ(MG.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do .TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311[52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 .. wytwarzania części maszyn i urządzeń, .. metody wytwarzania, zastosowanie w pojazdach samochodowych.. 1 14 Techniki wytwarzania Wykańczająca obróbka powierzchni oraz maszyny i narzędzia do wytwarzania części pojazdów samochodowych.. Obecnie zwraca się uwagę na ich jak największą wytrzymałość (kolizje) i odporność na warunki atmosferyczne (korozja).. 8.1 Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn 3471 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. pl PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Symbol cyfrowy: Nr .MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE MOT.05..

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.. Data zakończenia 2018-07-15 - cena 17,50 złpojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych .. - zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej.. Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych; 3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;19 Efekty kształcenia wg podstawy programowej PKZ(M.a) (11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; (12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; (15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i .MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE MOT.05.. 7.8.2 Dokumentacja technologiczna montażu 343.. 1) opisuje metody pomiarów warsztatowych.. Kwalifikacja MOT.05.. 12 Zasady obliczania, konstruowania oraz rysowania przekładni zębatych.. Oprawa: miękka.. Podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.7.7 Maszyny i narzędzia do wytwarzania części pojazdów samochodowych 339 7.8 Montaż 340 7.8.1 Wiadomości wstępne 340 7.8.2 Dokumentacja technologiczna montażu 343 7.9 Przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn 345 7.10 Sprawdzenie wiadomości 346 8.. 1 15 Techniki wytwarzania Montaż oraz przepisy bhp podczas wytwarzania części maszyn.. CZĘŚĆ 2.. Wydawnictwo: WKŁ, 2012 Oprawa: miękka Stron: 352 Stan: NOWA.. Części maszyn 347.. Prowadzi również prace związane z wyrównywaniem powierzchni szpachlami i materiałami wypełniającymi, .. Techniki wytwarzania Budowa pojazdów samochodowych Elektrotechnika i elektronika Język obcy zawodowy Podstawy lakiernictwa samochodowego .. - przestrzegać zasad pomiaru części maszyn za .TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE MOT.02.. Uzasadnij konieczność stosowania kontroli jakości wykonanych prac po każdym etapie produkcyjnym.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.. Część 11) ustala metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów.. Zapraszamy do korzystania z naszego podręcznika.. 7.10 Sprawdzenie wiadomości 346..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt