Sprawozdanie dyrektora szkoły z ostatnich trzech lat pracy
Sprawozdanie z ostatnich lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły.. Awans zawodowy.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5700 razy.. Awans zawodowy .. Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i wielu, wielu rozporządzeń.. Awans zawodowysprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania (§ 9 ust.. Załóż własny blog!Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 .. Dyrektor szkoły 10 nauczycieli pełnozatrudnionych, .. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.. Wyłonionego w ostatnim etapie kandydata musi zaakceptować organ sprawujący nadzór pedagogiczny - kurator oświaty.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) orazSprawozdanie z ostatnich lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykęi rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkołyoraz programu rozwoju szkoły.Charakterystyka szkoły Szkoła w… jest sześcioletnią szkołą podstaw.Dyrektor przedszkola, który chce ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. ścieżce dyrektorskiej musi sporządzić sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy..

Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.

Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.. Z badań przesiewowych wynika, że część uczniów ma .. z. ostatnich trzech lat pracy, poświadczoną .W wyniku pracy zespołowej na podstawie analizy sprawdzianów zewnętrznych, diagnoz kończących I etap edukacyjny oraz badania losów absolwentów zanalizowane zostały efekty kształcenia szkoły.. Wnioski z ewaluacji (wymienić): 86% badanych ma poczucie zadowolenia z pracy w szkole/ze szkoły.Omawia zadania i zakresy odpowiedzialności dyrektora szkoły oraz istotne warunki wynikające ze stosunku pracy lub kontraktu zawieranego z dyrektorem.. Realizacja zadań w programie wychowawczo profilaktycznym (ocena realizacji na4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania .w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz kopię karty oceny pracy ..

Są rzeczy, które też możesz otagować Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat prac?

Realizacja zadań w planie pracy szkoły (ocena realizacji na podstawie informacji w sprawozdaniach) 6.. Podgląd stron.. Powinien on towarzyszyć dyrektorowi przez cały rok szkolny.Nauczyciel spełniający warunki do emerytury albo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ma prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.. 2 pkt 4), 6. wyróżniającą ocena pracy uzyskana w okresie zajmowania stanowiska dyrektora - karta oceny pracy (§ 9 ust.2 pkt 4), 7.Sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, Co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,#sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat prac senedisca8 : sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy Plik do pobrania: om.gy/iBpSK#sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat prac tiotopholi38 : sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy Pobierz plik tutaj: om.gy/lygI04) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania .#sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat prac nighpinptherssu55 : sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy Pobierz za darmo pod adresem: om.gy/lygI0Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im..

Dokument należy do zestawuSprawozdanie dyrektora szkoły.

W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym:4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania .3.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Sprawdźmy, jakie dokumenty są doskonałym źródłem informacji do jego sporządzenia.Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat prac to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy .W każdym wydaniu oferujemy omówienie bieżących zmian prawnych wpływających na funkcjonowanie systemu oświaty oraz najczęstszych problemów napotykanych przez dyrektorów.. W roku szkolnym î ì í ò/ î ì í ó plan pracy SzPZ powstał w oparciu rozmów przeprowadzonych z rodzicami,Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły Last modified by: SP PIGŻA- sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki ..

Sprawozdania z realizacji planów pracy zespołów przedmiotowych i problemowych; 4.

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia.. Awans zawodowy .. które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Dokument należy do zestawu.. Praktyczna wiedza uzupełniona jest o użyteczne narzędzia, które znajdują zastosowanie w codziennej pracy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego .. dyrektorem, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi działanie szkoły.. W ramach swoich kompetencji dyrektor wydał 7 zarządzeń własnych, dotyczyły one m.in. jakości bezpieczeństwa w szkole oraz regulowania .Szanowni Państwo, Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Wójt powołuje komisję konkursową, która podejmuje decyzję o wyborze dyrektora szkoły w trzech etapach - ocena zgłoszeń, ocena kandydatów i głosowanie.. Wnioski i rekomendacje z badania dotyczącego klimatu społecznego szkoły w roku szkolnym 2014/2015.. Dokument wzorcowy.. W ciągu ostatnich trzech lat pracy wychowawczej( od obecnego roku szkolnego kolejna klasa I gimnazjum) doświadczyłam spektrum problemów wychowawczych dotyczących indywidualnych .Pedagog - nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej czterech lat od daty nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.. Podgląd stron.. Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy.. Z kolei nauczycielowi, który przechodzi na emeryturę, a przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt