Cechy stylu barokowego w literaturze
Poezja barokowa w ogóle, a znajdująca się pod wpływem marinizmu i konceptyzmu w szczególności, miała za zadanie szokować odbiorcę nowymi zaskakującymi formami wyrazu.. Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. 5.Charakterystyka sztuki baroku: a) architektura - olbrzymie(monumentalne) budowle na planie kwadratu lub prostokąta - bardzo bogate zdobienia z kości słoniowej lub masy perłowej - w budownictwie charakterystyczny był wizerunek trójkąta nad wejściem b) rzeźba-czerpano tematy z Biblii, mitologii, życia codziennego - podkreślano ruch, postacie były powykręcane, nienaturalnie wygięte c) malarstwo - akcentowanie światłocienia - wykorzystywanie kontrastu jasnych i ciemnych barw .W literaturze jest to żałosne, dbałość o zmysłowości i, co dziwne, zasada ciała.. 80% Trzy nurty w literaturze barokowej: dworski, sarmacki i plebejski.W literaturze baroku możemy wyróżnić dwa główne nurty: Literaturę świecką do której należały następujące kierunki: Konceptyzm - był to główny kierunek literatury barokowej, miał wpływ na wszystkie pozostałe kierunki literatury barokowej, cechował się kunsztowną ornamentyką, dziwnymi metaforami, paradoksami, "puentami" - czyli "konceptami", językiem bogatym i niezwykłym, skupiającym na sobie uwagę odbiorcy.Oznacza on barokowy styl poetycki w Hiszpanii, odznaczający się zawiłością, kwiecistością; jest bardzo ozdobny i napuszony..

Cechy stylu barokowego Cechy stylu barokowego to niepokój i nieład.

Styl ten jest bardzo ozdobny, dekoracyjny, ma lekki fantazyjny styl.. oryginalność.. łączenie różnych elementów.. forma zamknięta - forma otwarta.. Twórczość działa przede wszystkim na zmysły odbiorcy, chce olśnić bogactwem form i ozdób.. Prawdopodobnie pochodzi z języka portugalskiego, od słowa barocco, które oznacza perłę o wyszukanym kształcie.. Główne okresy baroku to barok wczesny, dojrzały i późny.. Większość z Sarmatów charakteryzowała odwagą i męstwem.. Możliwe również, że wywodzi się z języka włoskiego, w którym barocco to tyle, co 'dziwny'.. Jest to styl pełen opozycji.. Najciekawszym wierszem jest utwór pod tytułem "Marność".Architektura barokowa miała więc cechy międzynarodowe wyraźniejsze niż inne dotychczasowe style.. Kontrast (antyteza) - zestawienie dwóch opozycyjnych znaczeniowo fragmentów wypowiedzi (zazwyczaj zdań), którym .praktyczna - realizowana w procesie wdrażania osiągnięć naukowych, popularnonaukowa - obsługuje sferę kontaktu: specjalista-niespecjalista (zlokalizowana blisko stylu publicystycznego i artystycznego)..

Analiza stylu barokowego w oparciu o wybrane utwory... emocjonalność.

Ozdobą świątyń ,pałacówi ogrodów były rzeźby przedstawiające postacie w nie naturalnych i patentycznych pozach.Wokół budowli zadładano ogrody , w których umieszczano fontanny,altanki,groty,mostki .Barokowe rzeźbiarskie dekoracje architektoniczne (sztukaterie), rzeźby w kamieniu i drewnie (polichromowane), pomniki, nagrobki, posągi i grupy religijne, mitologiczne, alegoryczne (często w ogrodach) cechowała silna dynamika, patos, ruch, teatralność gestu, układy kontrapostowe, ujęcie postaci w zwrotnym momencie akcji, zwłaszcza w tematyce religijnej, dążenie do oddania silnych uczuć i stanów ekstazy.Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. Pierwszy - nurt dworski - rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemiańskich, odległych od miast, tętniących własnym życiem, kultywującym własne tradycje.W literaturze nazwa epoki funkcjonuje od końca XIX wieku.. W sztuce widoczny jest ruch i dynamika.. Gongoryzm charakteryzował się stosowaniem niezwykłego słownictwa, przekształceniami słów greckich i łacińskich.. nawiązywanie do kultury ludowej, współczesności i codzienności.Główne cechy sztuki barokowej to: · "Piękno jest wielorakie" (G. Bruno) - nie ma jednego, ściśle określonego kanonu piękna · nieregularność, dziwność, zawiłość, złudzenie · bogata ornamentyka (często prowadzi do przerostu formy nad treścią) · operowanie kontrastami, np. zestawienie miłości i śmierci · ekspresja, poruszenie · zmysłowość · sztuka i literatura tej epoki cechuje się asymetrią, jest wyrafinowana formalnie, jest opozycją do sztuki renesansu .Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet] Nurt ten reprezentują: Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski.Ich twórczość opiera się na wzorach zachodnich - marinistyczno - gongorystycznych: a) dominuje liryka: sonet, fraszka, anakreontyk, erotyk (liryk .Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość..

Charakterystyczną cechą sztuki w stylu barokowym jest mieszanką wzniosłości i ziemskie.

Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło wobec niego pozycję przeciwstawną.. Sprzeciwiło się pompatycznemu .„Studenci literaturze można spotkać termin barokowy zastosowano niekorzystnie na styl literacki pisarza, lub mogą czytać z barokowym okresie lub«Age of baroku»(koniec 16, 17 i początku 18 wieku ), lub mogą znaleźć to stosowane opisowo i szacunkiem do pewnych stylistycznych cech baroku Zatem, połamane rytmy wersie [Jan] Donne i werbalne subtelności angielskich poetów .Styl barokowy w różni się w zależności od kraju.. Inaczej kształtowane są dzieła w krajach protestanckich, w których, przynajmniej w początkowym okresie, było negowane wszystko co rzymskie .. Literatura jest zwierciadłem, w którym odbijają się .. Muzyka w epoce Baroku; Problem przemijania w wierszu, pt: „Do Anny".. Barok w krajach, w których zwyciężyła kontrreformacja, postrzegany jest jako wyraz triumfu katolicyzmu.. pojęć lub obrazów oraz uszeregowanie ich według stopnia nasilenia lub osłabienia jakiejś cechy (we wspomnianym wyżej wierszu .Barok (prawdopodobnie z port.. Widoczne jest to także w języku pisanych utworów..

Ponadto w dawnej logice termin ten oznaczał niepoprawne rozumowanie.Styl barokowy w literaturze.

ruch.. Najpełniejszy przekrój tych motywów znajduje się w wierszach napisanych przez Daniela Naborowskiego.. literatura baroku to zbiór dzieł sztuki, który może być skontrastowane z classic.Kolejnymi motywami i tematami poruszanymi w literaturze barokowej są ŚMIERĆ, PRZEMIJANIE, MARNOŚĆ.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: „sztuka jezuicka" czy .4.. Monolog Hamleta początkiem moich rozważań o sensie l.W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty.. Wiek XVII w dziejach sztuki polskiej był okresem bardzo złożonym, a w rezultacie przejściowym, poprzedzającym supremację dojrzałego baroku.Rokoko - nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790.Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.. bogactwo środków.. Informacje ogólne Barok w architekturze, rzeźbie i malarstwie został zapoczątkowany we Włoszech w 2. połowie XVI w., trwał do połowy XVIII w.. Cechy stylu barokowego: typy budowli wzorowane dokładnie na renesansie, ale „ze zwiększonym efektem optycznym", duży rozmach budowli, monumentalizm, ciężkie proporcje, dynamika widziana w budynku, rzeźbie, malarstwie,Najważniejszymi cechami stylu barokowego były:bogactwo środków (ozdób i złoceń),przepych,orginalnośc ,kontrast,ruch emocjonalnośc i tematyka religijna.. gatunek .. 81% Trzy cechy poezji barokowej na przykładnie wybranych wierszy; 85% Miłość w poezji barokowej na przykładzie utworów Jana Andrzeja Morsztyna; 84% Miłość metafizyczna i miłość flirtująca - dwa oblicza miłości w literaturze barokowej.. jasność - ciemnośćCechy Sarmatów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt