Https wordwall net pl resource 433025 angielski brainy 4 unit 5 verbs 1
Czas na ćwiczenia , w tym tygodniu zadbamy o kręgosłup<p>&nbsp;Mimo, że obecna sytuacja uniemożliwia nam wspólne szkolne świętowanie Europejskiego Dnia Języków, to każda klasa mająca lekcje w poniedziałek 28.09.2020r.. UWAGA!. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5.. Rozwiąż ćwiczenia 1,2,3,5 i 6 s. 67 z podręcznika.. Klasa 4 Angielski Brainy 4.. Napisz w zeszycie swoje 3 obowiązki domowe.. Quiz.KLASY 4 - 8 .. Wybierz trzy osoby z grupy, do których zadzwonisz na Team' sie.Topic: Unit 5 - revision.. Were the people on the beach friendly?Chciałabym, żebyś w ramach dzisiejszej lekcji zrobił/a ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 ze strony 66.. Porównaj swoją pracę z rozwiązaniami i wskazówkami: Ćw.. Rozwiązania zapisuj w zeszycie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt