Wydawnictwo alfa test nr 1 odpowiedzi

- przykładowe odpowiedzi, - propozycje oceniania zadań, - wykaz sprawdzanych umiejętności: obowiązująca podstawa programowa, - płyta DVD do arkuszy z języka angielskiego.. Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź".. Podstawową funkcją limfocytów B i różnicujących się z nich komórek plazmatycznych jest: A. wydzielanie cytokin, B. wytwarzanie przeciwciał, C. wychwytywanie antygenów, D. niszczenie antygenów.. Każde pytanie zawiera 3 warianty odpowiedzi, przy czym tylko 1 jest prawidło…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt